top of page

Är ni i behov av ekonomisk kompetens i ert bolag men inte vill anställa någon själva? Då kanske MLMA Konsult AB kan täcka era behov.

Behöver ni hjälp inom något av följande områden så tveka inte att ta kontakt för ett förutsättningslöst möte (använd gärna formulär Under flik Kontakt):

 * löpande ekonomiarbete såsom bokföring, ekonomisk rapportering, bokslut, deklarationer mm

* utveckling av den ekonomiska uppföljningen med avseende på såväl rutiner som it-stöd

* budget- och prognosarbete

* ekonomiska intäkts- och kostnadsanalyser

* ekonomiska analyser av andra bolag, ex inför förvärv, analys av konkurrenter och liknande

* diskussionspartner för utveckling av affärsverksamheten

* stöd i förändringsprocesser

* tillfällig uppbackning på ekonomiavdelningen vid sjukdom eller annan ledighet

* interimsuppdrag som controller, redovisnings- eller ekonomichef

* kortare såväl som längre uppdrag

bottom of page